Якість надання послуг

Дотримання показників якості надання послуг

     З 24 жовтня 2018 року набрав чинності Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затверджений постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 (далі – Порядок), який офіційно опублікований в газеті «Урядовий кур’єр» від 23 жовтня 2018 року у випуску № 198. Даний Порядок визначає, крім іншого, перелік загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання і регулює відносини, пов’язані з електропостачанням відповідно до загальних та гарантованих стандартів якості, захистом прав споживачів та наданням електропостачальником компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості електропостачання споживачам.

     Цей Порядок застосовується до суб’єктів господарювання, що отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу.

     На вимогу постанови НКРЕКП від 12.08.2020 № 1550 "Про внесення змін до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання" внесенні зміни в додатку 2 "Розмір компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника" до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375.

     У разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг, електропостачальник надає споживачу компенсацію:

РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника (непобутовим споживачам)
Гарантований стандарт
 
Розмір компенсації споживачам, грн
Непобутовим
Іншим
Періодичність надання
Надання даних про споживання електричної енергії 5 роб. днів 600 одноразово
Розгляд звернень/скарг/ претензій споживачів 30 днів 600 одноразово
Розгляд звернень/скарг/ претензій споживачів, якщо під час розгляду звернення необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу комерційного обліку 45 днів 600 одноразово
Розгляд звернення споживача щодо перевірки правильності рахунка за електричну енергію 5 роб. днів 600 одноразово
Виставлення рахунка електропостачальником (у паперовій або електронній формі) строк, визначений договором та/або ПРРЕЕ 400 одноразово за зверненням споживача
Виставлення рахунка електропостачальником з правильними даними про ціну, вартість та обсяг спожитої електричної енергії 400 одноразово за зверненням споживача

     Крім іншого повідомляємо, що електропостачальник надає споживачу компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг шляхом урахування суми відповідної компенсації у рахунку за спожиту електричну енергію у строк не більше 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг.

     Електропостачальник ураховує суму відповідної компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг оператором системи розподілу у кінцевому рахунку за електричну енергію споживача у строк не більше 30 днів з дня отримання повідомлення від оператора системи розподілу щодо виплати компенсації.

     У разі якщо сума компенсації перевищує суму рахунку за надання послуг з постачання електричної енергії, електропостачальник ураховує суму невиплаченої компенсації у розрахунках майбутніх періодів.

     У разі наявності заборгованості споживача за спожиту електричну енергію компенсація може бути надана у рахунок зменшення заборгованості.

     У разі невиконання електропостачальником вимог щодо строків надання компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг сума відповідної компенсації подвоюється та має бути врахована при розрахунках зі споживачем у найближчому розрахунковому періоді.

     Електропостачальник зобов’язаний проінформувати споживача про надання йому компенсації шляхом зазначення у рахунку на оплату електричної енергії або в «особистому кабінеті» споживача (за наявності) на офіційному веб-сайті електропостачальника, або листом на офіційному бланку до завершення розрахункового періоду, у якому нараховується компенсація.

     Компенсація за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальником не надається у випадках:

     1. якщо недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг було спричинено доведеними форс-мажорними обставинами;

     2. у разі відмови споживача у письмовому вигляді від отримання компенсацій.

     У разі доведених дій чи бездіяльності споживача або третіх осіб, що призвели до затримки у наданні послуг або виконанні робіт, тривалість такої затримки не включається до тривалості надання послуги або виконання робіт.

     При цьому, звертаємо увагу на те, що при здійсненні виплати компенсації споживачам, Товариство буде вживати всіх заходів з метою виконання норм чинного законодавства України, в т.ч. по відношенню до споживачів, зокрема, в частині дотримання вимог податкового законодавства.

Особистий кабінет